سگ های ولگرد (آسیب ها – راهکار ها)

مقدمه :

سگ های ولگرد در یک دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک معضل محیط زیستی شناخته می شوند که در مورد مواجهه با این مسئله فعالان اجتماعی و حقوق حیوانات اختلاف نظر های متعددی دارند .

در این مقاله سعی می کنیم به عنوان یک پژوهش به شناخت دقیق از سگ های ولگرد و راه های درست و غلطی بپردازیم که کشورهای مختلف و تشکل های مردمی آنها را تجربه کرده اند .

سوالات متعددی در زمینه سگ های ولگرد در جامعه وجود دارد که تلاش میکنیم به این سوال ها پاسخ دهیم :

مفهوم درست سگ ولگرد چیست؟

چه عواملی باعث ازدیاد نسل سگ های ولگرد شده است؟

سگ های ولگرد چه خطراتی برای انسان ها دارند ؟

برای ایمنی بیشتر چه رفتاری در مقابل سگ های ولگرد داشته باشیم ؟

چه کشورهایی با معضلی بنام سگ های ولگرد مواجه هستند و چه راهکارهایی را دنبال کرده اند ؟

پیامدهای اکولوژیکی سگ های ولگرد چیست ؟

در 19 می 2022، سه قاضی دیوان عالی حکم سال گذشته دادگاه عالی دهلی را مبنی بر حق برخورداری سگ‌های ولگرد از آب و غذا و همچنین حق شهروندان برای غذا دادن به این سگ‌ها را باطل کردند.

این تصمیم شرایط را برای غذا دادن به سگ‌های اجتماع در محوطه‌های اختصاصی جلوی پارکینگ منازل یا ایوان خانه‌ها یا نقاط تعیین شده توسط انجمن‌های رفاه ساکنان در دهلی فراهم می‌کند.

پلیس محلی موظف است شرایطی را ایجاد کند تا هیچ‌یک از مراقبان یا افرادی که به سگ‌های اجتماع غذا می‌دهند مورد آزار و اذیت قرار نگیرند.

{حکم دیوان عالی در سال 2021 چه بود؟}

در سال 2021، قاضی دادگاه عالی به این جمع‌بندی رسید که سگ‌های اجتماع حق دسترسی به غذا و شهروندان حق غذا دادن به این حیوانات را دارند اما این کار باید با دقت و احتیاط انجام شود تا لطمه‌ای به حقوق دیگران نزند یا باعث صدمه، مزاحمت و آزار و اذیت اشخاص یا افراد جامعه نگردد.     

در این قانون آمده بود که RWA (انجمن رفاه ساکنان) یا مدیریت شهری محلی و کلیه مقامات دولتی، از جمله پلیس موظف و مسئول یاری‌رسانی و همچنین تضمین عدم آزار و اذیت مراقبان یا خوراک‌دهندگان به سگ‌های اجتماع هستند.

غذا دادن به سگ‌های اجتماع باید در مناطق تعیین شده انجام شود و این نکته در نظر گرفته شود که هر یک از سگ‌های راهنما موجوداتی قلمروطلب هستند، بنابراین باید در قلمرو خودشان تغذیه شوند.

بر اساس حکم دادگاه عالی، هیچ شخصی نمی‌تواند برای دیگری در غذا دادن به سگ‌ها محدودیت ایجاد کند مگراینکه تغذیه سگ‌ها باعث ایجاد مزاحمت یا آزار و اذیت برای آن فرد شود.

دادگاه عالی همچنین در حکم خود آورده است که تمام انجمن‌های رفاه ساکنان باید کمیته رفاه حیوانات داشته باشند تا تطبیق با قانون تمهیدات پیشگیری از خشونت نسبت به حیوانات تضمین و همچنین هارمونی میان خوراک‌دهندگان به سگ‌ها و سایر ساکنان حفظ شود.

اشتراک گذاری